1. Vēja teorija
 • Vēja virziena noteikšana
 • Vēja loga teorija
2. Pūķa vadības apgūšana ar mācību pūķi
 • Pacelšana un nolaišana
 • Astotnieku griešana gaisā
 • Pūķa novietošana noteiktās vēja loga zonās
 • Pūķa vadība ar vienu roku
 • Pūķa apgriešana caur apakšu
3. Kaitborda inventāra sagatavošana
 • Pūķa pareiza izmēra izvēle
 • Pūķa izpakošana un sagatavošana lietošanai
 • Trapeces izmantošana
 • Pūķa drošības sistēma un to pielietošana
4. Sausais treniņš
 • Pacelšana un nolaišana
 • Pūķa novietošana noteiktās vēja loga zonās
 • Pārvietošanās pa pludmali ar paceltu pūķi
5. Treniņš ūdenī bez dēļa
 • Vilkšanās ar pūķi pa vējam
 • Vilkšanās ar pūķi perpendikulāri vējam
 • Pūķa drošības sistēmas izmantošana ūdenī
 • Pūķa izcelšana no ūdens
 • Pārvietošanās noteikumi uz ūdens
6. Treniņš ūdenī ar dēli
 • Ieiešana ūdenī ar pūķi un dēli
 • Dēļa piestiprināšana pie kājām
 • Izcelšanās no ūdens
 • Pūķa novietošana braukšanai perpendikulāri vēja virzienam
 • Pūķa jaudas saglabāšana un pareiza stāja uz dēļa
7. Braukšanas prasmes pilnveidošana
 • Braukšana perpendikulāri vēja virzienam un atgriešanās sākumpunktā
 • Braukšana pret vēju
 • Pūķa apgriešana braukšanai pretējā virzienā
 • Lēcieni ar dēli izmantojot pūķa jaudu.